• Ders Şube Şeçmeleri

    Normal 1. Öğretim 101 nolu şube 1 nolu şubeyi, 103 nolu şube 3 nolu şubeyi seçecektir. 2. Öğretim 102 nolu şube 2 nolu şubeyi, 104 nolu şube 4 nolu şubeyi şeçecektir. 1. öğretim öğrencileri ATA101 ve TDİ101 kodlu dersi 1 nolu şube 22 nolu şubeyi, 3 nolu şube 23 nolu şube dersini, YDİ101 kodlu dersi 1 nolu şube 15 nolu şubeyi, 3 nolu şube 14 nolu şube dersini seçeceklerdir. 2. Öğretim ATA101, TDİ101 ve YDİ101 kodlu dersler tek şube olarak verilecektir.

    2018-2019 Öğretim yılı Güz döneminde İSL103, İSL111, İSL107, İSL105, İSL101, İSL109, TDİ101, ATA101, YDİ101 kodlu dersler haricinde ders seçimi yapılmayacak olup, bu dersler zorunlu alınması gereken derslerdir.