• Ders Şube Şeçmeleri

  Bahar dönemi  İSL104, İSL108, İSL110, İSL106 kodlu dersler için Güz döneminde seçilmiş olan şube numarasına ait ders seçilecektir.

  İSL102 kodlu dersi NÖ için erkek öğrenciler şube 3`ü, kız öğrenciler GÜZ DÖNEMİNDE dersi Sibel DANACI `DAN alanlar şube 1`i ,dersi Dr.Öğr.Üyesi Zeynep YÜKSEL `den alanlar şube 5 `i seçeceklerdir.

  İSL102 kodlu dersi İÖ için erkek öğrenciler şube 4 `ü, kız öğrenciler şube 2`yi seçeceklerdir.

  İSL112 kodlu dersi NÖ öğrencileri şube 13 `ü, İÖ öğrencileri şube 24 `ü seçeceklerdir.

  NÖ öğrencileri TDİ102 kodlu dersi 1 nolu şube 22 nolu şubeyi, 3 nolu şube 23 nolu şube dersini, YDİ102 kodlu dersi 1 nolu şube 5 nolu şubeyi, 3 nolu şube 6 nolu şube dersini, ATA102 kodlu dersi 1 nolu şube 16 nolu şubeyi, 3 nolu şube 15 nolu şube dersini seçeceklerdir.

  İÖ öğrencileri ATA102 kodlu ders şube 12, TDİ102 kodlu ders şube 6 ve YDİ102 kodlu ders şube 4 olarak seçeceklerdir.

  2018-2019 Öğretim yılı bahar döneminde İSL104, İSL108, İSL102, İSL110, İSL106, İSL112, TDİ102, ATA102, YDİ102 kodlu dersler haricinde ders seçimi yapılmayacak olup, bu dersler zorunlu alınması gereken derslerdir.