• Genel Bilgiler

    TARİHÇE

    Fakültemiz Bakanlar kurulunun 2016/9578 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 23 Aralık 2016 tarihli 29927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan karar şöyledir:

    “Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21.11.2016 tarihli ve 13102664

    sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.11.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır."

    Fakültemiz kurucu dekanlığına ise, Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 20.04.2017 tarih ve 800 sayılı yazısı ile Prof. Dr. Hasan AYRANCI atanmıştır.