Genel Bilgiler

TARİHÇE

Fakültemiz Bakanlar kurulunun 2016/9578 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 23 Aralık 2016 tarihli 29927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan karar şöyledir:

“Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21.11.2016 tarihli ve 13102664

sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.11.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Fakültemiz kurucu dekanlığına ise, Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 20.04.2017 tarih ve 800 sayılı yazısı ile Prof. Dr. Hasan AYRANCI atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.09.2019 tarih ve 1721 sayılı yazısı ile Prof. Dr. İsmet ÜZEN Dekan Vekili olarak atanmıştır.

Halen Fakültemizde 1 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Halen (2020) 1. ve 2. Sınıf olan ve Normal ve İkinci Öğretim olmak üzere lisans programında yaklaşık 350 öğrenci bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitimde Yüksek Lisans programı mevcuttur.