İdari Personel

Dekanlık

Unvan

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

Dekan V.

8601

aarvas@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yahya ARSLAN

Dekan Yardımcısı

8645

yahyaarslan@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HANEK

Dekan Yardımcısı

8653

ibrahimhanek@karatekin.edu.tr

Kemal PEKTAŞ

Fakülte Sekreteri V.

8611

kpektas@karatekin.edu.tr

Dekanlık ve Yazı İşleri Birimi

Dahili

E-posta

Arife Gül YEŞİL

Şef

8617

arifegul@karatekin.edu.tr

Personel Birimi

 

 

 

Arife Gül YEŞİL

Şef

8617

arifegul@karatekin.edu.tr

Murat HARMANCI

Bilgisayar İşletmeni

8612

muratharmanci@karatekin.edu.tr

Muhasebe Birimi

Dahili

E-posta

Murat HARMANCI

Bilgisayar İşletmeni

8212

muratharmanci@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterlikleri, Öğrenci İşleri ve Enstitü Yazışmaları

Dahili

E-posta

Hilmi GÜNER

Bilgisayar İşletmeni

8614

hguner@karatekin.edu.tr

Selma ÖZBEK SABANKAYA

Büro Personeli

8610

selmasabankaya@karatekin.edu.tr

Ali YILDIRIM

Bilgisayar İşletmeni

8613

aliyildirim@karatekin.edu.tr

Taşınır ve Kontrol Yetkilisi, Sivil Savunma ve Bina İşleri

Dahili

E-posta

Ali YILDIRIM

Bilgisayar İşletmeni

8613

aliyildirim@karatekin.edu.tr