Aday Öğrenci

Kuruluş
Fakültemiz Bakanlar kurulunun 2016/9578 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 23 Aralık 2016 tarihli 29927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan karar şöyledir:
“Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21.11.2016 tarihli ve 13102664 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.11.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Akademik Kadro
Fakültemizde 7 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Lisansüstü Eğitimde ise, Temel İslam Bilimler ve Felsefe Din Bilimleri Yüksek Lisans programları mevcuttur.

Eğitim ve Öğretim Modeli
İslami İlimler Fakültesi lisans eğitim süresi dört (4) yıl yani sekiz (8) yarıyıldır. İkinci öğretim programı aynı şekilde yürütülmektedir. Zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Pedagojik Formasyon dersleri ise sekiz (8) dönem boyunca seçmeli ders olarak işlenmektedir. 2020 yılı itibariyle 1. ve 2. Sınıf olan ve Normal ve İkinci Öğretim olmak üzere lisans programında yaklaşık 350 öğrenci bulunmaktadır.
Lisansüstü Eğitimde ise, Temel İslam Bilimler ve Felsefe Din Bilimleri Yüksek Lisans programları mevcuttur.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleşmektedir?
İslami İlimler Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyeti İslami İlimler Fakültesi Binası 2. Kat dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.
Fakültemiz binasını görmek için tıklayınız.
Üniversitemizi görmek için tıklayınız.


Yurt İmkanları nelerdir?

Çankırı Merkezde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve özel yurtlarda konaklama imkânları mevcuttur
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yurtları;
Çankırı KYK Kız Öğrenci Yurdu
Sabiha Anne KYK Kız Öğrenci Yurdu
Hacı Murat Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu
Emir Karatekin KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Burs

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri lisans eğitimlerinin başladığı dönem Kredi Yurtlar Kurumunun sağladığı burs ve kredilere başvuru yapabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Çalışma
İslami İlimler Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren üniversitemizin farklı birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak için başvuruda bulunabilmektedirler. Kısmi zamanlı çalışma ücreti ve koşulları için Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından her dönem başında web sayfasında ilan edilmektedir.