Aday Öğrenci

 İslami İlimler Fakültemiz Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam dininin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik olarak temel kaynaklar olan Kur`an ve Hadis başta olmak üzere, İslam`ın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf alanlarında araştırmalar yapan bir fakülte olarak eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. İslami İlimler Fakültemiz alanında yetkin akademik ve idari personeli ile aile ortamında yükseköğretimin lisans ve lisansüstü düzeylerde iyi insan yetiştirme gayreti içindedir.  İslami İlimler Fakültemiz öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığında Din Kültürü Öğretmenliği ile İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenliğinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında İmam Hatip ve Kur’an Kursu Öğreticiliği gibi mesleklerde hizmet sunma imkânı sunmaktadır. İslam’ın tarihi, kültürel ve dini niteliklerini en iyi şekilde aktarma gayretini özümsemiş ve hakikatin peşinde olan herkesi ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

NOT: 2023 aday öğrencilerimizi tanıtım ve bilgilendirme için fakültemize bekliyoruz.

Kuruluş
Fakültemiz Bakanlar kurulunun 2016/9578 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 23 Aralık 2016 tarihli 29927 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan karar şöyledir:
“Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 21.11.2016 tarihli ve 13102664 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28.11.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır."

Akademik Kadro
Fakültemizde 7 Doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Lisansüstü Eğitimde ise, Temel İslam Bilimler ve Felsefe Din Bilimleri Yüksek Lisans programları mevcuttur.

Eğitim ve Öğretim Modeli
İslami İlimler Fakültesi lisans eğitim süresi dört (4) yıl yani sekiz (8) yarıyıldır. İkinci öğretim programı aynı şekilde yürütülmektedir. Zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır. Fakültemizde Lisans ve Yüksek Lisans alanlarında 1000 civarında öğrencimiz eğitim görmektedir.
Lisansüstü Eğitimde ise, Temel İslam Bilimler ve Felsefe Din Bilimleri Yüksek Lisans programları mevcuttur. 

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleşmektedir?
İslami İlimler Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyeti İslami İlimler Fakültesi Binası 2. Kat dersliklerinde gerçekleştirilmektedir.
Fakültemiz binasını görmek için tıklayınız.
Üniversitemizi görmek için tıklayınız.


Yurt İmkanları nelerdir?

Çankırı Merkezde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda ve özel yurtlarda konaklama imkânları mevcuttur
Kredi Yurtlar Kurumuna ait Yurtları;
Çankırı KYK Kız Öğrenci Yurdu
Sabiha Anne KYK Kız Öğrenci Yurdu
Hacı Murat Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu
Emir Karatekin KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Burs

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri lisans eğitimlerinin başladığı dönem Kredi Yurtlar Kurumunun sağladığı burs ve kredilere başvuru yapabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Çalışma
İslami İlimler Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren üniversitemizin farklı birimlerinde kısmi zamanlı çalışmak için başvuruda bulunabilmektedirler. Kısmi zamanlı çalışma ücreti ve koşulları için Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından her dönem başında web sayfasında ilan edilmektedir.

Tanıtım ve Bilgilendirme Birimi

İrtibat: Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

03762189560 // Dahili: 8672 ,  8643,  8649, 8722

                8742,   8637, 8638,  8639