Bahar Dönemi Çevrimiçi Ders Bağlantıları (Formasyon)

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DERSLERİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Çarşamba

13:15

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Doğruöz

Meeting ID: 313 336 941 449

 Passcode: y7JEPr

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Salı

19:15

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Doğruöz

Meeting ID: 327 756 854 92

Passcode: rqtBK4

Sınıf Yönetimi 

Pazartesi

15.00

Doç. Dr. Süheyla Bozkurt Balcı

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA0ZWEwZDktZDA5My00NzA1LTg2ZjgtNGQyMzBlNjhlYjc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e%22%2c%22Oid%22%3a%222eccc40b-0308-4e6d-9bb7-efb788a8485d%22%7d

Sınıf Yönetimi 

Pazartesi

17.00

Doç. Dr. Süheyla Bozkurt Balcı

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asIMISxlPsuTLog8znsE2XngI0o7aa0KMbGKQyZIOglo1%40thread.tacv2/1708873949983?context=%7b%22Tid%22%3a%2297901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e%22%2c%22Oid%22%3a%222eccc40b-0308-4e6d-9bb7-efb788a8485d%22%7d

Özel Öğretim Yöntemleri

Pazartesi

19:15

Prof. Dr. Nuray Zan

Teams’te oluşturulan sınıf üzerinden yapılacak.

Özel Öğretim Yöntemleri

Pazartesi

09:30

Prof. Dr. Nuray Zan

https://us04web.zoom.us/j/78912297974?pwd=b9wpZwliJJ5zmZR1qRi511VKwhgWh0.1

Toplantı Kimliği: 789 1229 7974

Parola: 6gkG9Y

Rehberlik ve Özel Eğitim

Çarşamba

13.15

Öğr. Gör. Ayşegül Şahin

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBR6fDgMg67_CpvG979OQ3C4Y-yxWsLTw8ligsMoplRM1%40thread.tacv2/1708880992544?context=%7b%22Tid%22%3a%2297901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e%22%2c%22Oid%22%3a%2270694bc7-b673-4239-ba28-810a3b268baa%22%7d

Rehberlik ve Özel Eğitim

Çarşamba

17.15

Öğr. Gör. Ayşegül Şahin

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avSTZtfZZRVeF0faErZOxYQI12-5Fhthk57LtW0bwwSE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=037836f0-9870-4766-a934-4d4bba683a55&tenantId=97901967-d3cb-46d5-a87e-d476a38d6b3e

Yayınlanma Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi