Kalite Politikası

-Öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin artırılması için kütüphane, ders araç-gereç ve sınıfların uygulamalı derslere yönelik olarak düzenlenmesi,

-Bölüm müfredatı ve programları iç ve dış paydaşların beklentileri ve talepleri dikkate alınarak yeniden oluşturulması,

-Akademik ve İdari birimle iletişime açık ve dinamik bir yönetim sisteminin benimsenmesi,

-Öğretim sürecinde öğrenciyi merkeze alan, öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi güçlendiren, öğrencilerin sadece sınavla değil, süreç boyunca gelişimleri ile değerlendirilmelerine imkân sağlayan, öğrenciyi öğrenme konusunda cesaretlendiren ve teşvik eden eğitim modelinin temel alınması,

-Eğitim ve araştırmada ulusal/uluslararası akreditasyonu,

-Nitelikli araştırmacıların istihdamı,

-Bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı,

-Öğrencilerin daima nitelikli yetiştirilmesi için seçmeli ders sayılarının arttırılmasını esas alır.