Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ (ÖZ GÖREV)

Misyonumuz aramak, anlamak ve paylaşmaktır. İslam bilimleri, kültürü ve medeniyeti alanında akademik araştırmalar yapıp, bunları ilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşan, sistematik, tutarlı ve eleştirel bakış açısına sahip; kimliğimizi oluşturan değerlerimizi hem koruyup hem de geliştirerek toplumumuzun huzur ve devamlılığına katkıda bulunmak, toplumun millî ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, evrensel ilkelere duyarlı, doğru dini bilgileri öğrenmek ve öğretmek idealine sahip nitelikli din eğitimi hizmeti verebilecek öğrenciler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ (ÖZ AMAÇ)

Araştırma ve eğitimde dünyaca tanınan, Kur’ân ve Sünnet merkezli bir bakış açısı oluşturup bu noktadaki bireysel ve toplumsal bilinci geliştiren, Din Alanında ehil uzmanlar, din dersi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştiren, bilimsel ve teknik gelişmelere paralel, değişen dünya düzeni içinde sosyal ve kültürel gelişmeleri göz ardı etmeden, içinde bulunduğumuz asrın teknik ve teknolojisinden de yararlanarak milli, dini, ahlaki ve tarihi değerleri koruyup geliştiren, İslam kültür ve medeniyeti birikimlerinden azami istifadeyle bu güne yönelik mesajları akademik ve bilimsel formatta sunan, Bireysel alanda İslamî bilinç ve şuuru benimseyen, özümseyen, yaşayan ve bunu çevresine bir yaşam örneği olarak gösteren, Toplumsal alanda ihtiyaç duyulan birlikte yaşama ve anlayış kültürünü kendine ilke edinip sosyal alana taşıyan, Dünyaya ve yaşadığı çevreye karşı duyarlı olup, sahip olduğu bilgi ve birikimle doğru bakış açılarının geliştirilmesine katkıda bulunan, Bilimsel etik ve sorumluluğu gerçek anlamda özümseyip çevresine bu şuuru yayan, Sahip olduğu değer ve imkanların bilincinde olup, ait olduğu inanç, kültür ve tarihine karşı sorumluluklarını bilen, İslami İlimleri en güzel ve doğru şekilde öğrenmiş, bilgili, ilkeli ve evrensel niteliklere sahip, bir nesil yetiştirmede öncü bir fakülte olabilmektir.